Naša spoločnosť začala poskytovať služby energetickej certifikácie medzi prvými na Slovensku.

SME experti NA URČOVANIE MOŽNOSTÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Máme za sebou 13 rokov skúseností.

Energetická náročnosť na Slovensku je vyššia, ako vo vyspelých krajinách Európskej únie. V dôsledku dotovaných cien energií a nedostatočnej ochrane životného prostredia v minulosti, množstvo spotrebovanej energie nebolo dôležité. Dnes je situácia presne opačná – ceny energií stúpajú a akákoľvek úspora je pre majiteľa zaujímavá.

Naša spoločnosť Vám ponúka služby v oblasti energetického poradenstva a manažmentu. Spracujeme Vám Energetický certifikát a energetický audit.
K stavebnému povoleniu spracujeme tepelno-technické posúdenie a projektové energetické hodnotenie.

Ponúkame vám energetické služby s garanciou dosiahnutia stanovených úspor.

 

Naše služby:

Sme tu pre individuálnych zákazníkov, aj pre spoločnosti, ktoré pripravujú investície do podnikania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie...

Energetická certifikácia

Určíme energetickú hospodárnosť vašej stavby či budovy. Naša spoločnosť má autorizáciu a zaručuje odborný a rýchly priebeh certifikácie

Energetický audit

Zhodnotíme súčasný stav, vypracujeme energetický audit a zhodnotíme a navrhneme najefektívnejšie možnosti úspory a opatrení, ktoré povedú k zníženiu energetickej náročnosti.

Energetické poradenstvo

Ponúkame kompexné energetické poradenstvo, posudky, štúdie, optimalizáciu vstupov plynu a elektriny. Poskytujeme aj poradenstvo pri výbere dodávateľov.

Garantované energetické služby (GES)

Ponúkame vám energetické služby s garanciou dosiahnutia stanovených úspor. Navyše investičné náklady, spojené s energeticky úspornými opatreniami, sa splácajú z dosiahnutých úspor prevádzkových nákladov na energiu. 

U nás nájdete komplexné energetické poradenstvo.

Kto využíva naše služby?

Ceny energií sa dostali na reálnu trhovú hodnotu. Nikomu nie je ľahostajné, koľko za ne zaplatí. Naši stavební a energetickí experti Vám podľa konkrétnych požiadaviek poskytnú komplexné poradenstvo.

Snahy firiem a spoločností znižovať náklady sú čoraz intenzívnejšie. Kým niekde hľadajú úspory vo zvyšovaní produktivity práce, mnohí si viac všímajú náklady za plyn, elektrinu, či vodu. A presviedčajú sa o tom, že v energetickej spotrebe podniku sú skryté významné rezervy. Na pomoc im prichádzajú energetické audity.

Ponúkame odborné nezávislé poradenstvo v stavebníctve so zameraním na úspory energií a energetickú bilanciu stavieb. Poradenstvo a zastupovanie investora v ktorejkoľvek fáze projektu. V prípade Vašej požiadavky spracujeme tepelno-technické posúdenie a projektové energetické hodnotenie.

Potrebujete naše služby? Sme tu pre Vás!