Naša spoločnosť začala poskytovať služby energetickej certifikácie medzi prvými na Slovensku.

SME experti NA URČOVANIE MOŽNOSTÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR

logo_small

Máme za sebou 13 rokov skúseností.

Energetická náročnosť na Slovensku je vyššia, ako vo vyspelých krajinách Európskej únie. V dôsledku dotovaných cien energií a nedostatočnej ochrane životného prostredia v minulosti, množstvo spotrebovanej energie nebolo dôležité. Dnes je situácia presne opačná – ceny energií stúpajú a akákoľvek úspora je pre majiteľa zaujímavá.

Naša spoločnosť Vám ponúka služby v oblasti energetického poradenstva a manažmentu. Spracujeme Vám Energetický certifikát a energetický audit.
K stavebnému povoleniu spracujeme tepelno-technické posúdenie a projektové energetické hodnotenie.

Ponúkame vám energetické služby s garanciou dosiahnutia stanovených úspor.

 

Naše služby:

Sme tu pre individuálnych zákazníkov, aj pre spoločnosti, ktoré pripravujú investície do podnikania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie...

Energetická certifikácia

Určíme energetickú hospodárnosť vašej stavby či budovy. Naša spoločnosť má autorizáciu a zaručuje odborný a rýchly priebeh certifikácie

Energetický audit

Zhodnotíme súčasný stav, vypracujeme energetický audit a zhodnotíme a navrhneme najefektívnejšie možnosti úspory a opatrení, ktoré povedú k zníženiu energetickej náročnosti.

Energetické poradenstvo

Ponúkame kompexné energetické poradenstvo, posudky, štúdie, optimalizáciu vstupov plynu a elektriny. Poskytujeme aj poradenstvo pri výbere dodávateľov.

Garantované energetické služby (GES)

Ponúkame vám energetické služby s garanciou dosiahnutia stanovených úspor. Navyše investičné náklady, spojené s energeticky úspornými opatreniami, sa splácajú z dosiahnutých úspor prevádzkových nákladov na energiu. 

U nás nájdete komplexné energetické poradenstvo.

Kto využíva naše služby?

solar panels, placement, green energy-943999.jpg

Ceny energií sa dostali na reálnu trhovú hodnotu. Nikomu nie je ľahostajné, koľko za ne zaplatí. Naši stavební a energetickí experti Vám podľa konkrétnych požiadaviek poskytnú komplexné poradenstvo.

Snahy firiem a spoločností znižovať náklady sú čoraz intenzívnejšie. Kým niekde hľadajú úspory vo zvyšovaní produktivity práce, mnohí si viac všímajú náklady za plyn, elektrinu, či vodu. A presviedčajú sa o tom, že v energetickej spotrebe podniku sú skryté významné rezervy. Na pomoc im prichádzajú energetické audity.

Ponúkame odborné nezávislé poradenstvo v stavebníctve so zameraním na úspory energií a energetickú bilanciu stavieb. Poradenstvo a zastupovanie investora v ktorejkoľvek fáze projektu. V prípade Vašej požiadavky spracujeme tepelno-technické posúdenie a projektové energetické hodnotenie.

Potrebujete naše služby? Sme tu pre Vás!