referencie

REFERENCIE

Naša spoločnosť už vypracovala energetické certifikáty pre veľké množstvo budov. Spracovala energetické audity pre priemyselné podniky, školy, materské školy, administratívne budovy, výrobné budovy, ubytovne. Spolupracujeme so skúsenými stavebnými inžiniermi a firmami zaoberajúcimi sa vybavením budov, alebo technológiami pre energetické médiá. Spracovali sme množstvo tepelno-technické posúdení a projektových energetických hodnotení.

Zoznam našich referencií Vám poskytneme na vyžiadanie prostredníctvom nášho formuláru, alebo akýmkoľvek iným spôsobom oslovenia cez naše kontakty